Javna objava predloga Tehničnega popravka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem

admin Javne razgrnitve

Datum objave: 28. 8. 2020 Rok za prijavo: 12. 9. 2020 Gradivo bo od 28. avgusta do 12. septembra 2020 javno objavljeno na spletnih straneh Občine Cerkno. V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog odloka. Pripombe se lahko do konca javne objave pošljejo na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri …

Javna objava predloga Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno

admin Javne razgrnitve

Datum objave: 28. 8. 2020 Rok za prijavo: 12. 9. 2020 Gradivo bo od 28. avgusta do 12. septembra 2020 javno objavljeno na spletnih straneh Občine Cerkno. V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog odloka. Pripombe se lahko do konca javne objave pošljejo na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si, …