Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev 08 občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

admin Javne razgrnitve, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja predlog Sprememb in dopolnitev št. 8 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (v nadaljevanju SD 08 OPN). Javna razgrnitev bo potekala od vključno petka, 24. 3. 2023, do vključno nedelje, 9. 4. 2023. Gradivo je objavljeno spodaj. Morebitna vprašanja vezana na razumevanje gradiva in podajanje pripomb je možno zastaviti v elektronski obliki …

JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV NATANČNE OBLIKE IN VELIKOSTI STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA POSAMIČNI POSELITVI ZA EUP KE 09/A9

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javne razgrnitve

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 09/A9, ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan novembra 2021, dopolnjeno marec, julija in avgusta 2022. Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 1626/4, 1598/1, 1597/2, vse k.o. 2350 Otalež. Gradivo bo javno razgrnjeno od 22. 8. 2022 do vključno 6. …

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A216

admin Javne razgrnitve, Obvestila

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A216, ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan novembra 2021, dopolnjeno marec 2022. Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 324/5, k.o. 2344 Cerkno. Gradivo bo javno razgrnjeno od 19. 4. 2022 do vključno 4. 5. 2022 V času javne razgrnitve …

logo-obcina-cerkno

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO POBUD ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKNO

admin Javne razgrnitve, Novice, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in drugo zainteresirano javnost, da se zbiranje pobud za spremembo Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (OPN) v postopku priprave Sprememb in dopolnitev 06 OPN Občine Cerkno podaljša do  31. 3. 2022. Vse pobude, ki so bile na občini že prejete in evidentirane, čakajo na vključitev v postopek sprememb in dopolnitev, zato ni potrebno podajati novih …

logo-obcina-cerkno

JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV NATANČNE OBLIKE IN VELIKOSTI STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA POSAMIČNI POSELITVI ZA EUP KE 01/A300

admin Javne razgrnitve

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 01/A300, ki ju je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta URBI-2142, julij 2021, dopolnjeno oktober in november 2021. Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 19, 20/1, 20/2, *35/4, 17/9, 13/2, vse k.o. 2337 Bukovo. Gradivo iz prve …

logo

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV, PODANIH NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKNO 05

admin Javne razgrnitve, Novice, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da je župan s sklepom sprejel stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno in okoljskega poročila (v nadaljevanju SD 05 OPN), ki je potekala v času od 19.04.2021 do vključno 21.05.2021. Sprejeta stališča se upošteva pri pripravi predloga …