Motena vodooskrba – Šebrelje

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod v Šebreljah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 27. in četrtek 28. marca 2019 med 8. in 13. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Cerkno za volilno kampanjo za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 11/11 in 98/13) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam P O G O J E ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE CERKNO ZA VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V …

Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (22. marec)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke ustreznosti pitne vode tako do preklica še …

OPOZORILO – Razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja: dne 23. in 24. 2. 2019 na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje–Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in …