Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnih stanovanj v lasti Občine Cerkno v najem

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEzL, 57/08 in 62/10 – ZUPJS, 56/2011 …

novice_2018_cps_cerkno

CPS – čas za skupno uresničevanje ukrepov!

admin Novice, Obvestila

Svetnice in svetniki so na 27. seji Občinskega sveta sprejeli Celostno prometno strategijo Občine Cerkno. S sprejetjem Strategije se začenja obdobje drugačnega načrtovanja prometa in mobilnosti, kjer osebni avtomobil nima več absolutne prednosti, ampak je obravnavan, ….

Motena vodooskrba – Otalež

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod Otalež obveščamo,  da bo zaradi  rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 17. oktobra 2018 med 8. in 12. uro  motena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (11. oktober)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke ustreznosti pitne vode tako do preklica še …