Obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (21. december)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke ustreznosti pitne vode tako do preklica še …

Seznam prejemnikov in višina dodeljenih sredstev – malo gospodarstvo 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Objavljamo sestavo komisije, seznam prejemnikov in višino dodeljenih ter izplačanih nepovratnih finančnih vzpodbud za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2017 do 5.11.2018: Sestava komisije, ki je odločala o dodelitvi sredstev: Petra Borovinšek, Vojko Zidarič, Nataša Močnik, Peter Lahajnar, Radovan Lapanja, Metod Razpet in Franc Lahajnar. Prosilec Namen Višina dodeljenih in izplačanih sredstev v EUR M-čistex čistilni …

Kako Program Svit rešuje življenja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Novi ambasador za goriško regijo je Vojko Čermelj, ki se je z vizijo in poslanstvom Programa Svit spoznal v zaključni fazi zdravljenja recidiva raka debelega črevesa. Svoje izkušnje je na sotrpine prenašal že na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Danes je zdrav in želi izkušnje deliti z vsemi ljudmi predvsem pa tistimi, ki imajo pomisleke in odklonilni odnos do poslanstva Programa …

Motena vodooskrba – Lazec

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod Lazec obveščamo,  da bo zaradi  rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 5. in četrtek 6. decembra 2018 med 8. in 12. uro  motena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvestilo o popolni zapori lokalne ceste LC 043 071 Cerkno – Zakriž, na odseku od hišne številke Zakriž 1, do hišne številke Zakriž 3a

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Spoštovani! Občina Cerkno obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi sanacije vodovoda veljala popolna zapora LC 043 071 Cerkno – Zakriž, na odseku od hišne številke Zakriž 1, do hišne številke Zakriž 3a, dne 21.11.2018, v času od 8. do 16. ure. Zahvaljujemo se za razumevanje. Občina Cerkno Občinska uprava