Javni razpis – nepovratne finančne vzpodbude za razvoj malega gospodarstva-PODALJŠANJE ROKA do 15.12.2004!!!

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Odbor za razvoj, malo gospodarstvo, turizem in promocijo Občine Cerkno je na svoji seji 16. novembra sprejel sklep, da se podaljša rok za prijavo na Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno za leto 2004, in sicer do 15. 12. 2004.

Javni razpis – stanovanjska posojila – september 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01) ter 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Ur.l. RS, št: 88/01), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko Vipa d.d. objavlja JAVNI RAZPIS stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od …

Javni razpis – kreditiranje projektov malega gospodarstva 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2004 (Uradni list RS, št. 45/04), objavlja Občina Cerkno v sodelovanju z banko Nova KBM JAVNI RAZPIS za kreditiranje projektov malega gospodarstva v občini Cerkno …