Lokalne ceste – obnova ceste Straža-Otalež-Jazne-Sovodenj

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 128/06 in 16/08) objavila na portalu javnih naročil RS, dne 28.05.2008, pod št. JN4223/2008, javno naročilo po odprtem postopku za lokalne ceste »Obnova ceste Straža-Otalež-Jazne-Sovodenj«. Celotna dokumentacija se lahko naroči na tel: 05 37 34 650, fax: 05 37 34 649 ali po e-pošti:

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud za razvoj malega gospodarstva 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/08), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov zarazvoj malega gospodarstva v …

Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

JAVNI POZIV k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS Goriške regije) za šolsko/študijsko leto 2008/2009 Ponudnik: Posoški razvojni center Objava: www.pososki-rc.si, 25.04.2008 Velja do: 30.05.2008 Predmet poziva je izbor gospodarskih subjektov za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2008/2009. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanje RŠS, ki se bo predvidoma sofinanciral iz …

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno v letu 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – Zkme UPB1), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 90/07), Občina Cerkno, Bevkova ul. 9, 5282 Cerkno, objavlja JAVNI RAZPIS …