Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud za razvoj malega gospodarstva 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/08), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov zarazvoj malega gospodarstva v …

Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

JAVNI POZIV k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS Goriške regije) za šolsko/študijsko leto 2008/2009 Ponudnik: Posoški razvojni center Objava: www.pososki-rc.si, 25.04.2008 Velja do: 30.05.2008 Predmet poziva je izbor gospodarskih subjektov za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2008/2009. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanje RŠS, ki se bo predvidoma sofinanciral iz …

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno v letu 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – Zkme UPB1), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 90/07), Občina Cerkno, Bevkova ul. 9, 5282 Cerkno, objavlja JAVNI RAZPIS …

Javni razpis – stanovanjska posojila 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Ur.l. RS, št: 88/01), ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/08), župan Občine Cerkno v sodelovanju z ABanko Vipa d.d. objavlja JAVNI RAZPIS za …