Javno naročilo gradnje po odprtem postopku – Sanacija brežin Velikega in Malega Njivča

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno oddaja javno naročilo po odprtem postopku, objavljeno na portalu javnih naročil. V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (UL RS št. 128/06 in št. 16/08) naročnik vabi vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, da predložijo svojo pisno ponudbo za »Sanacijo brežin Velikega in Malega Njivča« v okviru projekta Sanacije in rekonstrukcije Partizanske bolnice Franja …

Seznami dejanskih končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po krajevnih skupnostih

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v skladu s 6. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 54/07 – ZVVJTO-UPB4) in Odlokom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 79/02 in 94/08) objavlja seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci …

Občina Cerkno opremila Bevkovo knjižnico v Cerknem s sodobnimi računalniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu RS, št. 25/08 objavilo Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev kulturnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic. Občina Cerkno se je prijavila na razpis in pridobila sredstva v višini 3.754 EUR oz. 67% sredstev, ki so bila potrebna za nakup računalnikov za opremo Bevkove knjižnice Cerkno. Projekt …

Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obveščamo vas, da je z dnem 8. 9. 2008 začel z delom občinski inšpektor. Podatki: Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki ALEŠ KARBA, občinski inšpektor Češnjica 48, 4228 ŽELEZNIKI GSM: 051/458-965 faks (Občina Železniki): 04/500-00-20 faks (Občina Cerkno): 05/373-46-49 e-naslova: inspektor@obcina.zelezniki.si inspektor@cerkno.si Uradne ure za stranke: na Občini Železniki, soba št. 27, tel. 04/500-00-25 sreda, četrtek, petek od 8.00 – …

Seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

OBČINA CERKNO OBČINSKA UPRAVA Številka: 3523-0002/2008-02 Datum: 26.08.2008 Na podlagi 5. odstavka 24. člena in 25. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil dne 26.06.2008 objavljen na spletni strani Občine Cerkno, Občinska uprava Občine Cerkno objavlja SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA …

Obvestilo o končanem natečajnem postopku – Občinski inšpektorat

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) izdajata župana občin Cerkno in Železniki OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU za zasedbo uradniškega delovnega mesta OBČINSKI INŠPEKTOR v Medobčinskem inšpektoratu občin Cerkno in Železniki.