Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obveščamo vas, da je z dnem 8. 9. 2008 začel z delom občinski inšpektor. Podatki: Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki ALEŠ KARBA, občinski inšpektor Češnjica 48, 4228 ŽELEZNIKI GSM: 051/458-965 faks (Občina Železniki): 04/500-00-20 faks (Občina Cerkno): 05/373-46-49 e-naslova: inspektor@obcina.zelezniki.si inspektor@cerkno.si Uradne ure za stranke: na Občini Železniki, soba št. 27, tel. 04/500-00-25 sreda, četrtek, petek od 8.00 – …

Seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

OBČINA CERKNO OBČINSKA UPRAVA Številka: 3523-0002/2008-02 Datum: 26.08.2008 Na podlagi 5. odstavka 24. člena in 25. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil dne 26.06.2008 objavljen na spletni strani Občine Cerkno, Občinska uprava Občine Cerkno objavlja SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA …

Obvestilo o končanem natečajnem postopku – Občinski inšpektorat

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) izdajata župana občin Cerkno in Železniki OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU za zasedbo uradniškega delovnega mesta OBČINSKI INŠPEKTOR v Medobčinskem inšpektoratu občin Cerkno in Železniki.

Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad Občine Cerkno za leto 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

OBČINA CERKNO OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00 in 74/04), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno o b j a v l j a JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE CERKNO ZA LETO 2008 …

Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2008 in 2009

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Metodologije za nabor in izbiro projektov LAS za razvoj, ki jo je sprejela LAS na svoji skupščini, dne 14. februarja 2008, lokalna akcijska skupina LAS za razvoj, Trg svobode 2, 5222 Kobarid objavlja Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske« za leti 2008 in 2009.