Javno naročilo gradnje po odprtem postopku – Sanacija plazu za Malim Njivčem in zaplavna pregrada na Čerinščici

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno oddaja javno naročilo po odprtem postopku, objavljeno na portalu javnih naročil. V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (UL RS št. 128/06 in št. 16/08) naročnik vabi vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, da predložijo svojo pisno ponudbo za »Sanacije plazu za Malim Njivčem in zaplavne pregrade na Čerinščici« v okviru projekta Sanacije in …

Javno naročilo gradnje po odprtem postopku – Sanacija brežin Velikega in Malega Njivča

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno oddaja javno naročilo po odprtem postopku, objavljeno na portalu javnih naročil. V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (UL RS št. 128/06 in št. 16/08) naročnik vabi vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, da predložijo svojo pisno ponudbo za »Sanacijo brežin Velikega in Malega Njivča« v okviru projekta Sanacije in rekonstrukcije Partizanske bolnice Franja …

Seznami dejanskih končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po krajevnih skupnostih

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v skladu s 6. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 54/07 – ZVVJTO-UPB4) in Odlokom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 79/02 in 94/08) objavlja seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci …

Občina Cerkno opremila Bevkovo knjižnico v Cerknem s sodobnimi računalniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu RS, št. 25/08 objavilo Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev kulturnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic. Občina Cerkno se je prijavila na razpis in pridobila sredstva v višini 3.754 EUR oz. 67% sredstev, ki so bila potrebna za nakup računalnikov za opremo Bevkove knjižnice Cerkno. Projekt …

Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obveščamo vas, da je z dnem 8. 9. 2008 začel z delom občinski inšpektor. Podatki: Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki ALEŠ KARBA, občinski inšpektor Češnjica 48, 4228 ŽELEZNIKI GSM: 051/458-965 faks (Občina Železniki): 04/500-00-20 faks (Občina Cerkno): 05/373-46-49 e-naslova: inspektor@obcina.zelezniki.si inspektor@cerkno.si Uradne ure za stranke: na Občini Železniki, soba št. 27, tel. 04/500-00-25 sreda, četrtek, petek od 8.00 – …

Seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

OBČINA CERKNO OBČINSKA UPRAVA Številka: 3523-0002/2008-02 Datum: 26.08.2008 Na podlagi 5. odstavka 24. člena in 25. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil dne 26.06.2008 objavljen na spletni strani Občine Cerkno, Občinska uprava Občine Cerkno objavlja SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA …