Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od 3. do 31. maja 2007

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01) ter 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Ur.l. RS, št: 88/01), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko Vipa d.d. in Novo KBM d.d. objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje …

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 2007

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 23. in 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v časopisu ABC z dne 16.02.2007 in na oglasni deski ter internetni strani Občine Cerkno in zapisnika Komisije za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj v …

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2007

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 87.člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v …