Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za območje “P7-Prod”

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 8. ter 30. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Cerkno s tem JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »P7-PROD«.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno v letu 2009

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – Zkme UPB1), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2009 (Uradni list RS, št. 22/09) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 90/07), Občina Cerkno, Bevkova ul. 9, 5282 Cerkno, objavlja JAVNI RAZPIS …

Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš 2009

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01), ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2009(Uradni list RS, št. 22/09), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Banko Koper d.d. objavlja JAVNI RAZPIS za …