Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po naravni nesreči zaradi žleda in poplav 2014

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja načrt ukrepov za odpravo škode v gospodarstvu zaradi žleda in poplav v času med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi Interventnega zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Interventni zakon) ter na osnovi Zakona o odpravi posledic …

Navodila glede prijave škode po žledolomu v času od 30.1.–10.2.2014

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje je Občina Cerkno prejela navodila glede prijave škode po žledolomu v času od 30.1.–10.2.2014 Občina Cerkno, zato obvešča oškodovance po žledu, da zbira prijave o škodi, nastali na kmetijskih zemljiščih, na cestah in na gradbenih objektih. (Gašper Mohorič, tel: 05 37 34 650) Škodo na lokalni infrastrukturi ocenjujejo občinske komisije (Občina Cerkno) …

Obvestilo za prijavo škode – žled, poplave, sneg – 2014

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-4/2014-19- DGZR z dne 12.02.2014 o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 objavlja OBVESTILO ZA PRIJAVO ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV, VISOKEGA SNEGA IN ŽLEDA med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. …

Obvestilo – izredne razmere

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na območju občine Cerkno so razmere še vedno izredne in na terenu so se čez noč še poslabšale. Trenutno stanje je kritično – večina višje ležečih cest je zaradi žledu in posledično podrtega drevja še vedno neprehodnih, ponekod na najbolj prizadetih območjih so občani še vedno brez električne energije. Ožji štab civilne zaščite Občine Cerkno sodeluje z  gasilskimi enotami na …