Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2008 in 2009

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Metodologije za nabor in izbiro projektov LAS za razvoj, ki jo je sprejela LAS na svoji skupščini, dne 14. februarja 2008, lokalna akcijska skupina LAS za razvoj, Trg svobode 2, 5222 Kobarid objavlja Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske« za leti 2008 in 2009.

Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

JAVNI POZIV k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS Goriške regije) za šolsko/študijsko leto 2008/2009 Ponudnik: Posoški razvojni center Objava: www.pososki-rc.si, 25.04.2008 Velja do: 30.05.2008 Predmet poziva je izbor gospodarskih subjektov za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2008/2009. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanje RŠS, ki se bo predvidoma sofinanciral iz …

Ponovno obratovanje Bevkove knjižnice

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

OBČINA CERKNO ŽUPAN Številka: 410-0038/2007-14 Datum: 22.01.2008 Zadeva: OBVESTILO Cenjene uporabnike Bevkove knjižnice Cerkno obveščamo, da bo Občina Cerkno knjižnično dejavnost začasno zagotavljala samostojno. Bevkova knjižnica Cerkno od 23. januarja 2008 dalje obratuje po ustaljenem urniku. Vsem bralcem se opravičujemo za nevšečnosti, ki so jim bile povzročene z zaprtjem knjižnice in jih vljudno vabimo k ponovnemu obisku. Župan: Jurij Kavčič