Javna dražba nezasedenega 3-sobnega stanovanja v večstanovanjskem objektu na Cesti OF 8 v Cerknem

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja javno dražbo Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Opis predmeta prodaje: nezasedeno trisobno …

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za območje “P7-Prod”

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 8. ter 30. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Cerkno s tem JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »P7-PROD«.

Seznami dejanskih končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po krajevnih skupnostih

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v skladu s 6. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 54/07 – ZVVJTO-UPB4) in Odlokom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 79/02 in 94/08) objavlja seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci …

Občina Cerkno opremila Bevkovo knjižnico v Cerknem s sodobnimi računalniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu RS, št. 25/08 objavilo Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev kulturnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic. Občina Cerkno se je prijavila na razpis in pridobila sredstva v višini 3.754 EUR oz. 67% sredstev, ki so bila potrebna za nakup računalnikov za opremo Bevkove knjižnice Cerkno. Projekt …

Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obveščamo vas, da je z dnem 8. 9. 2008 začel z delom občinski inšpektor. Podatki: Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki ALEŠ KARBA, občinski inšpektor Češnjica 48, 4228 ŽELEZNIKI GSM: 051/458-965 faks (Občina Železniki): 04/500-00-20 faks (Občina Cerkno): 05/373-46-49 e-naslova: inspektor@obcina.zelezniki.si inspektor@cerkno.si Uradne ure za stranke: na Občini Železniki, soba št. 27, tel. 04/500-00-25 sreda, četrtek, petek od 8.00 – …