Začasno zaprtje Krajevnega urada Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

S strani Upravne enote Idrija smo prejeli obvestilo, da bo Krajevni urad Cerkno od 1. 7. 2012 dalje (predvidoma do 31. 8. 2012) začasno zaprt zaradi zagotovitve nemotenega poslovanja Upravne enote Idrija na njenem sedežu v Idriji. Občani lahko v navedenem obdobju vse zadeve, ki jih sicer urejajo na Krajevnem uradu v Cerknem, uredijo v času uradnih ur na sedežu …

Ura za Zemljo 2012

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno obvešča, da bodo zaradi sodelovanja pri projektu Ura za Zemljo 2012 v soboto 31. marca 2012 v času od 20.30 do 21.30 ure, izklopljena svetlobna telesa na naslednjih lokacijah: javna razsvetljava na Cvetkovi cesti v Cerknem, osvetlitev cerkva sv. Ane in sv. Jerneja v Cerknem. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sprejetega letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, objavlja ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno Naziv in sedež organizatorja javnega …

Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje predstavnikov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Poziv društvom in drugim nevladnim organizacijam za predlaganje predstavnikov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. V skladu z določili novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. št. 20/2011) so med člani Razvojnega sveta regije (RSR) tudi predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij (NVO). Namen RSR je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sprejetega letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno.