Ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sprejetega letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, objavlja ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno Naziv in sedež organizatorja javnega …

Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje predstavnikov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Poziv društvom in drugim nevladnim organizacijam za predlaganje predstavnikov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. V skladu z določili novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. št. 20/2011) so med člani Razvojnega sveta regije (RSR) tudi predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij (NVO). Namen RSR je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sprejetega letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Cerkno.