Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2020

admin Obvestila

Predloženo poročilo za leto 2020 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na …

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

admin Obvestila

Občine smo od Direkcije RS za vode prejele poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, katerega vsebino objavljamo v nadaljevanju. Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda*, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih …

Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (19. januar)

admin Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Obveščamo vas, da trajni ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene, do preklica tako še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v …

logo-obcina-cerkno

Vodovod Jazne – uvedba postopka dezinfekcije pitne vode

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod Jazne obveščamo, da smo v tem tednu na sistemu  pričeli s postopkom priprave oz. dezinfekcije pitne vode z natrijevim hipokloritom. Stanje na celotnem vodooskrbnem sistemu bomo redno spremljali. Pri tem uporabnike obveščamo, da bo lahko v prvih dneh prihajalo do sprememb, predvsem v vonju vode, kar pa se za začetno obdobje uvedbe dezinfekcije s pomočjo natrijevega …

Prijava sprememb podatkov za NUSZ za leto 2022

admin Obvestila

Občina Cerkno poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ, da do 28. februarja 2022 na Občino Cerkno sporočijo vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ v letu 2022. Spremembe so največkrat povezane s: – spremembo zavezanca, – spremembo lastništva po darilnih pogodbah ali sklepu o dedovanju. Prav tako je potrebno na občino oddati tudi vlogo …