Kmetijsko svetovalna služba Idrija vabi na predavanja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

ponedeljek, 12.2.2018, Večnamenski center Cerkno, ob 14:30 h, Bevkova 22, Cerkno Miran Sotlar: Novosti pri davkih in prispevkih za kmetovalce in izobraževanje o uporabi davčnih blagajn četrtek, 8.3.2018, Kmetija pr΄Jureč, Ledine 19,  ob 10:00 h Anka Poženel: Predstavitev sort in tehnologija krompirja s pokušnjo nekaterih sort petek, 30.3.2018, Večnamenski center Cerkno, ob 10:00 h, Bevkova 22, Cerkno Jana Bolčič: Ekološka …

Obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke ustreznosti pitne vode tako do preklica še …

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od 31. 01. do 21. 02. 2018)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12, 14/17 in 27/17) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Občina Cerkno (v nadaljevanju: razpisnik) objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od …

Prijava sprememb podatkov za NUSZ za naselje Cerkno – do 28.02.2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ, za naselje Cerkno, da do 28. februarja 2018 na Občino Cerkno sporočijo vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ v letu 2018. Spremembe so največkrat povezane s: – spremembo zavezanca, – spremembo lastništva po darilnih pogodbah ali sklepu o dedovanju, – spremembo površin objektov; – spremembo …

Motena vodooskrba – Travnik

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike javnega vodovoda na Travniku obveščamo,  da bo zaradi  izrednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 31. januarja 2018 med 8. in 14. uro  motena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.