Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/2020, in 3/22-ZDeb), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2023, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 18. …

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom Občine Cerkno, za leto 2023

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno …

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Cerkno v letu 2023

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16 in 16/18) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list, št. 57/23) objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2023. Priloge: Javni razpis – javne prireditve (.pdf datoteka) Javni razpis – javne prireditve – …

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno. Priloge: …

Motena vodooskrba – Otalež (7. junij 2023)

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Otaležu obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v sredo 7. junija 2023 med 8. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu …