Javni razpis za direktorja LTO Laufar Cerkno (m/ž)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi, Obvestila

Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno objavlja javni razpis za delovno mesto: DIREKTOR (m/ž) Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: izobrazba najmanj šeste stopnje, poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno, 3 leta vodstvenih izkušenj na področju turizma ali s turizmom povezanih dejavnosti, poznavanje dela z računalnikom, …

Javni razpis za direktorja LTO Laufar Cerkno (m/ž)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno objavlja javni razpis za delovno mesto: DIREKTOR (m/ž) Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: izobrazba najmanj šeste stopnje, poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno, 3 leta izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti, poznavanje dela z računalnikom, aktivno …

Razpis za delovno mesto

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, objavlja razpis za delovno razmerje za določen čas VIŠJI SVETOVALEC III (m/ž) Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visoka strokovna /prva stopnja/ izobrazba tehnične ali ekonomske smeri, najmanj …

Obvestilo o neuspešno končanem natečajnem postopku

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) izdajam naslednje OBVESTILO O NEUSPEŠNO KONČANEM JAVNEM NATEČAJU Na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Službi za družbene dejavnosti, ki je bil dne 2.6.2014 objavljen na spletnih straneh …

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) v Službi za družbene dejavnosti

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o jav¬nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) V Službi za družbene dejavnosti Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visoka strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma prva …

Razpis za prosto mesto Medobčinskega inšpektorja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB 3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) Občina Idrija, Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno, Mestni trg 1, Idrija, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: inšpektor Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se …