Na voljo 15 mio EUR za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Naslov: Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški: stroški ureditve objektov, stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z …

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za dodelitev stanovanjskih posojil – april 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01), ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko d.d., objavlja JAVNI RAZPIS za …

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2018, ki ga je …

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018, (Uradni list RS, št. 23/18), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2018.

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala …