Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od 31. 01. do 21. 02. 2018)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12, 14/17 in 27/17) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Občina Cerkno (v nadaljevanju: razpisnik) objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od …

RAZPIS za partizanske smučine Cerkno ’45

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

41.spominske smučarske tekme “Partizanske smučine – Cerkno 45″ bodo izvedene na smučiščih Smučarskega centra Cerkno, v soboto, dne 27. januarja 2018, po naslednjem programu: od 09.00   Zbiranje udeležencev ob 09.30   Otvoritev tekmovanja na vrhu proge – Lom 4 ob 09.40   Nastop demonstracijske skupine Edmunda Čibeja in TD Novaki ob 09.50   Odhod tekmovalcev na start ob 10.00   Veleslalom – člani ZZB …

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2016 do 3.11.2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11 in 71/14) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj …

Seznam prejemnikov in višina sredstev – družbene dejavnosti za leto 2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Objavljamo seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2017, in sicer: javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2017 javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Cerkno v letu 2017 javni razpis za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2017 javni razpis za sofinanciranje …

2. Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Obveščamo vas, da je bil v petek, 23.6.2017 v Uradnem listu RS objavljen 2. Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji, vso dokumentacijo in dodatne informacije o razpisu pa lahko najdete na naši spletni strani: http://www.ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=146 Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji (RGS …