Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (2. avgust)

admin Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Obveščamo vas, da trajni ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene, do preklica tako še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v …

Čeplez in Gorje – obvezen ukrep prekuhavanja vode

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Čeplezu in Gorjah obveščamo, da je do preklica potrebno vodo v prehranske namene predhodno prekuhati. Zahvaljujemo se za razumevanje. NAVODILA Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. …

Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2021 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2021, in sicer: Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2021, Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov …

logo

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV, PODANIH NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKNO 05

admin Javne razgrnitve, Novice, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da je župan s sklepom sprejel stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno in okoljskega poročila (v nadaljevanju SD 05 OPN), ki je potekala v času od 19.04.2021 do vključno 21.05.2021. Sprejeta stališča se upošteva pri pripravi predloga …