Obvestilo lastnikom objektov v naselju Cerkno o obvezni priključitvi na kanalizacijsko omrežje

admin Obvestila

Na podlagi veljavnega državnega Programa odvajanja in čiščenja odpadne vode, Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno obveščamo vse lastnike objektov v naselju Cerkno, ki še niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, da je to potrebno storiti najkasneje do 31. 12. 2021. Zato  …

Motena vodooskrba – Zgornje in Spodnje Jazne

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Zgornjih in Spodnjih Jaznah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 24. in v  četrtek 25. februarja 2021 med 8. in 13. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2021

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021, (Uradni list RS, št. 202/20), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2021.

Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala …

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišča Reka-Ravne

admin Obvestila

Datum: 11. 2. 2021 Številka: 478-0008/2021-1 Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe …