Motena oz. prekinjena vodooskrba – Cerkno

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Cerknem in sicer na Mostaniški cesti, Platiševi ulici, Ličarjevi ulici, Gorenjski cesti in Pot v Strano obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v soboto 16. oktobra 2021 med 8. in 17. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo …

Varčevanje s pitno vodo – Lazec

admin Obvestila, Vodooskrba

Zaradi zmanjšanih dotokov še vedno pozivamo uporabnike priključene na vodovod v Lazcu k racionalni rabi in varčevanju pri porabi pitne vode. Prepovedana je poraba pitne vode za vse namene, ki niso življenjsko nujni (zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in dvorišč, žganjekuha ter podobno). Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (6. oktober)

admin Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Obveščamo vas, da trajni ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene, do preklica tako še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v …

logo-obcina-cerkno

Nadzornik – cestni preglednik/ cestna preglednica v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom (šifra delovnega mesta C065004)

admin Kadrovski razpisi, Novice

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih  (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta …