Javno naznanilo Sprememb in dopolnitev 04 OPN Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 16. člena Statuta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 40/17) objavlja JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI …

Javno naznanilo Sprememb in dopolnitev 03 OPN Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 16. člena Statuta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 23/17) objavlja JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI …

Obvestilo o popolni zapori lokalne ceste LC 043070 Zakriž – Cerkno, na odseku pod vasjo Zakriž

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Spoštovani! Občina Cerkno obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izvedbe gradbenih del in asfaltacije vozišča veljala popolna zapora lokalne ceste LC 043070 Zakriž – Cerkno, na odseku pod vasjo Zakriž, predvidoma od srede 13.9.2017 do petka 15.9.2017. Obvoz bo mogoč po lokalni cesti LC 043010 Cerkno – Gorje – Zakriž. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Motena vodooskrba – Čeplez

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod Čeplez obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 5. septembra 2017 med 7. in 10. uro prekinjena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Prva vgradnja vodomera

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 63/16) izvede montažo vodomera, razen zemeljskih in ureditvenih del (ureditev jaška), upravljavec oziroma s soglasjem upravljavca za taka dela usposobljen izvajalec, na stroške uporabnika. Podrobneje o tem na tej povezavi.