Predlog spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno po letu 2002 pripravlja nov odlok o kategorizaciji občinskih cest. Pripravljen je osnutek odloka in zainteresirana javnost je vabljena, da poda svoje predloge in pripombe za uskladitev potekov občinskih cest. Predlog za kategorizacijo občinskih cest si lahko podrobneje ogledate na spletnem portalu Piso na naslovu: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=CERKNO, kjer lahko vstopite brez prijave in v zavihku Izberi tematski sklop izberete …

Zahtevki in poročila o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti za leto 2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Izvajalci programov in projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje programov na podlagi Javnih razpisov, s področja družbenih in društvenih dejavnosti Občine Cerkno, so dolžni, v skladu s pogodbo o sofinanciranju, na Občino Cerkno najkasneje: – do 15. 11. 2017 dostaviti Zahtevek za izplačilo drugega obroka sredstev in delno poročilo o realiziranem programu ter – do 31. 01. 2018 (humanitarne …

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov OPN 04 Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 16. člena Statuta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 40/17) objavlja SKLEP o sprejetju stališč do pripomb in predlogov …

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov OPN 03 Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 16. člena Statuta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 23/17) objavlja SKLEP o sprejetju stališč do pripomb in predlogov …

Obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke ustreznosti pitne vode tako do preklica še …