ureditevv naselja Cerkno

ANKETA: Ureditev centra naselja Cerkno

admin Novice

Občina Cerkno je pristopila k izdelavi načrta za ureditev centra naselja Cerkno. Cilj načrta je prenova oziroma vzpostavitev novih skupnih javnih površin, z upoštevanjem prometne ureditve (površin za pešce in kolesarje ter umirjanje motornega prometa), dodanimi programi in postavitvijo urbane opreme. Za izvedbo načrta in pričetek načrtovanja je bila, kot eno od izhodišč, predvidena javna tribuna, kjer bi se občani zbrali in skupaj določili glavne probleme in potrebe v centru. Ker zaradi trenutnih razmer tega ne moremo varno izvesti, želimo z anketo doseči čim več prebivalcev. V odgovorih lahko podate svoje mnenje in predloge. Anketo bo možno izpolniti do 15. 10. 2021.
Vabljeni k sodelovanju!