novice-22-anketa-policija

Anketa o zadovoljstvu z delom slovenske policije

admin Novice

V slovenski policiji tudi letos izvajamo raziskavo o tem, kako državljanke in državljani Slovenije ocenjujete naše delo, koliko nam zaupate, kako varno se počutite. Na ta in druga vprašanja lahko že od ponedeljka, 16. maja do vključno 31. maja 2022, odgovorite v kratkem anketnem vprašalniku. Sodelujete lahko tako, da izpolnite anonimen in kratek anketni vprašalnik “Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2022″. Med ključne kazalce kakovosti in učinkovitosti policijskega dela sodijo tudi ocene in stališča prebivalcev o delu policije, zato jih redno preverjamo. Poleg tega javnomnenjske raziskave bistveno izboljšajo razumevanje potreb in pričakovanj javnosti, kar krepi partnerski odnos policije z državljani in ne nazadnje prispeva tudi k višji stopnji varnosti za vse prebivalce Slovenije.

Vljudno vas zaprošamo za objavo ankete o zadovoljstvu z delom slovenske policije na spletnih straneh vaših občin, hkrati pa vas zaprošamo, da širšo lokalno skupnost oz. predstavnike krajevne skupnosti na vašem območju obvestite oz. seznanite o spletni anketi policije. Ponovno poudarjamo, da lahko tovstne raziskave lahko bistveno izboljšanje razumevanje potreb in pričakovanj javnosti in pripomorejo h krepitvi partnerskega odnosa policije z državljani in izboljšanju oz. dvigu stopnje varnosti za vse prebivalce.

Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju v letošnji raziskavi!

To vam bo vzelo manj kot 10 minut časa. Za vaš čas in trud se vam iskreno zahvaljujemo.

Več podrobnosti o anketi o zadovoljstvu z delom policije na naslednji spletni strani Policije:
https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-
javnost-gpue/113633-izpolnite-anketo-o-zadovoljstvu-z-delom-slovenske-polici
je

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA
Policijska uprava Nova Gorica