novice_2018_cps_cerkno

Anketa CPS občine Cerkno – Vizija mobilnosti in ukrepi

admin Novice

Spoštovani,

Zadnje razprave za pripravo Celostne prometne strategije občine Cerkno, ki je potekala v sredo, 20. junija v Večnamenskem centru Cerkno se je udeležilo manjše število občank in občanov, zato smo se Občina Cerkno in pripravljalci strategije odločili, da obravnavano vsebino o viziji mobilnosti in ukrepih za CPS občine Cerkno podamo v obliki spletne ankete, ki bo omogočala sodelovanje občanom pri opredelitvi prioritet med skupinami ukrepov.

V anketi na tej povezavi, ki bo odprta do 8. julija 2018, so predstavljeni ukrepi za naslednje stebre: HOJA, KOLESARJENJE, JAVNI POTNIŠKI PROMET, MOTORNI PROMET in SKUPNI/PODPORNI STEBER.

Vabljeni k izpolnjevanju ankete in opredelitvi navedenih ukrepov, ki so po vašem mnenju prioritetni, da doprinesejo k uresničevanju zastavljene vizije in izboljšanju trajnostnega načrtovanja prometa in mobilnosti v občini.

Hvala že vnaprej za vaše sodelovanje!

Občina Cerkno in pripravljalci CPS