novice_2018_logo_las_s_ciljem_eu

Natečaj za izbor receptov za jedi iz mesa in mleka drobnice

admin Novice

Društvo rejcev drobnice Idrija – Cerkno objavlja natečaj za izbor receptov za jedi iz mesa in mleka drobnice na območju LAS s CILjem. Namen natečaja je opozoriti na produkte in jedi iz mesa in mleka drobnice. Pomembni akterji za ohranjanje in razvoj kulinarične ponudbe na tem področju ste rejci drobnice, gospodinje in nosilci različnih gostinskih obratov. Cilj je spodbuditi vključevanje produktov drobnice na jedilnike tako …

Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-002/2023 Datum: 19. 1. 2023 Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 3. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki …

Motena vodooskrba – Zakriž zgornji

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v zgornjem Zakrižu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 1. februarja 2023 med 8. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

novice-2023-46-spominske-smucarske-tekme

Vabilo na svečano akademijo in smučarsko tekmovanje

admin Novice

Občina Cerkno in Organizacijski odbor za izvedbo 46. spominskih smučarskih tekem Partizanske smučine Cerkno 45 vabita na svečano  akademijo z ogledom dokumentarnega filma »Partizanske smučine Cerkno 45«, ki bo  v petek 27.1.2023 ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Cerkno. Udeležence bo kot slavnostni govornik nagovoril Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB  Slovenije Na akademiji si bomo …

novice-2023-46-spominske-smucarske-tekme

46. spominske smučarske tekme “Partizanske smučine Cerkno 45″ se bodo odvile po programu

admin Novice

Zadnje snežne padavine so Smučarski center Cerkno odele v zajetno snežno odejo. V soboto 21.1.2023 so upravljalci na smučiščih pognali tudi žičniške naprave. S tem se je organizatorjem 46. spominskih smučarskih tekem »Partizanske smučine Cerkno 45« odvalil kamen skrbi, saj bodo v soboto 28.1.2023 smučarske tekme »Partizanske smučine Cerkno 45« izpeljali po začrtanem programu. Program prireditve: do 09.00 Zbiranje udeležencev …