novice-2022-os-lung

Zaključek OŠ na LUNG-u

admin Novice

Pomemben je tudi PAPIR. Si tudi ti brez končane osnovne šole? Ni problema – OŠ lahko zaključiš kar na LUNG-u, in to BREZPLAČNO.

Vir: vozim.si

Problem je v domači pridelavi alkohola in slabemu zgledu staršev

admin Novice

Vir fotografije: vozim.si Mladi so v Idriji s na posvetu iniciative Heroji furajo v pižamah izpostavili problem domače pridelave alkohola in slabega zgleda staršev ter skupaj s strokovnjaki iskali rešitve, kako to spremeniti in posledično izboljšati prometno varnost ter zmanjšati vožnje pod vplivom alkohola. V torek, 14.6.2022, je v Mladinskem centru Idrija potekal posvet Heroji furajo v pižamah, katerega glavni …

36. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2022

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-004/2022 Datum: 8. 06. 2022 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 36. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 23. junija 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Sprejem zapisnika in sklepov, …

Objava prostega delovnega mesta v Režijskem obratu Občine Cerkno

admin Kadrovski razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, v nadaljevanju ZDR-1)  ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih  Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – …

Obvestilo o dodeljenih sredstvih preko razpisov in neposrednih pogodb s področja družbenih dejavnosti za leto 2022 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

admin Javni razpisi, Obvestila

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2022, in sicer: Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2022, Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter …

Varčevanje s pitno vodo – Jesenica

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod Jesenica, zaradi zmanjšanega dotoka, pozivamo k racionalni rabi in varčevanju pri porabe pitne vode. Prepovedana je poraba pitne vode za vse namene, ki niso življenjsko nujni (pranje avtomobilov in zunanjih površin, zalivanje vrtov, polnjenje bazenov, gradnja ipd.). Zahvaljujemo se za razumevanje.