Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/2020, in 3/22-ZDeb), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2023, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 18. …

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom Občine Cerkno, za leto 2023

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno …

dpm-cerkno-vabi-na-predavanje-za-starse

DPM Cerkno vabi na predavanje za starše

admin Novice

Vabljeni na predavanje namenjeno vsem staršem, starim staršem in tudi vsem, ki imajo stike z otroki. Predavanje bo potekalo 15. junija 2023 ob 18. uri v Večnamenskem centru Cerkno. Na predavanju bomo spoznali katere so najpogostejše duševne stiske v obdobju otroštva in mladostništva, ter kako jih prepoznamo. Pogovarjali se bomo tudi o tem, v katerih primerih je potrebno nujno odreagirati in …

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Cerkno v letu 2023

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16 in 16/18) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list, št. 57/23) objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2023. Priloge: Javni razpis – javne prireditve (.pdf datoteka) Javni razpis – javne prireditve – …

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno. Priloge: …