logo-obcina-cerkno

JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV NATANČNE OBLIKE IN VELIKOSTI STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA POSAMIČNI POSELITVI ZA EUP KE 01/A300

admin Javne razgrnitve

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 01/A300, ki ju je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta URBI-2142, julij 2021, dopolnjeno oktober in november 2021. Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 19, 20/1, 20/2, *35/4, 17/9, 13/2, vse k.o. 2337 Bukovo. Gradivo iz prve …

Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2020

admin Obvestila

Predloženo poročilo za leto 2020 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na …

Pozitiven-test-pop

[ZD IDRIJA OBVEŠČA] Novosti pri testiranju za COVID-19 (od 24. 1. naprej)

admin Koronavirus COVID-19, Novice

ZD Idrija v skladu z zadnjimi veljavnimi odredbami pristojnega ministrstva, vezano na obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, obvešča vse s prebivališčem na območju občin Cerkno in Idrija oziroma z izbranim zdravnikom v ZP Cerkno in ZD Idrija, da izvedba PCR oziroma HAG-T (v primeru suma na okužbo s COVID-19 oziroma brez bolezenskih znakov) poteka na sledeče načine: 1. V primeru suma …