Aktualne informacije iz Upravne enote Idrija

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Potekel mi je potni list oz. osebna izkaznica, jutri pa bi moral odpotovati. Kaj lahko storim?

V nujnih primerih lahko podate vlogo za prioritetno izdelavo potnega lista ali osebne izkaznice na katerikoli upravni enoti in za prevzem istega dne na UE Celje. Vloga mora biti oddana na UE najkasneje do 11. ure, na UE Celje pa dokument prevzamete med 12. in 13. uro.

Vnuk gre s starimi starši v tujino. Ali potrebuje poleg potovalnih dokumentov tudi pooblastilo staršev?

Za prehod meje otrok potrebuje le veljaven osebni dokument – osebno izkaznico ali potni list.

Pri izjemah mejni organi zahtevajo poleg veljavnega potovalnega dokumenta še soglasje zakonitega zastopnika. Obrazec soglasja lahko dobite na vseh upravnih enotah v RS ali na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Dodatne informacije o potrebnih potovalnih dokumentih v posamezne države lahko dobite na spletni strani  Ministrstva za zunanje zadeve http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/.

Ali lahko stari starši vložijo vlogo za osebni dokument mladoletnega vnuka?

Za državljana, mlajšega od 18 let, vloži  vlogo zakoniti zastopnik (starši), ob čemer morajo izkazati svojo istovetnost. Mladoletna oseba, ki je dopolnila 8 let starosti, mora biti ob podaji vloge prisotna.

Do kdaj je potrebno zamenjati stara vozniška dovoljenja, za nova v obliki kartice?

Vozniška dovoljena  na roza 3-delnih obrazcih je potrebno zamenjati do 19. 1. 2023, v kolikor jim veljavnost ne poteče že prej.

Ali lahko potujem v tujino zgolj z vozniškim dovoljenjem (izdanim v obliki kartice)?

Ne. Za potovanja v tujino je potrebno imeti potovalni dokument, to sta zgolj osebna izkaznica ali potni list (odvisno od države kamor potujete).

Ali lahko vlogo za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe (SIGEN-CA) pošljem po pošti oziroma pooblastim drugo osebo, da to uredi namesto mene?

Vlogo lahko oddate le osebno na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji.